Fylkespartisekretær Inspeksjon | Huixin Environmental Protection påtar seg fremdriften av avfallsforbrenningsprosjektet og fremmer bygging av miljøvernanlegg

2024-06-15

5. juni 2024 dro fylkespartisekretæren personlig til stedet for fylkets sentrale miljøvernprosjekt, avfallsforbrenningsprosjektet, for å inspisere fremdriften i prosjektet. Formålet med denne befaringen er å få en dybdeforståelse av den faktiske situasjonen for prosjektkonstruksjonen, sikre at prosjektet løper jevnt i henhold til fastsatt plan, og bringe et renere og tryggere bomiljø til lokale innbyggere.

Prosjektet er utført av Fujian Huixin Environmental Protection Technology Co., Ltd., en høyteknologisk bedrift med fokus på forskning og utvikling og produksjon av miljøvernutstyr, med mange års bransjeerfaring og avansert teknisk styrke. Avfallsforbrenningsprosjektet denne gangen er nok en viktig milepæl for selskapet for å videreføre fortiden og åpne for fremtiden.

Under befaringen spurte fylkespartisekretæren i detalj om prosjektets byggefremdrift, tekniske vanskeligheter og fremtidig planlegging. Prosjektlederen for Huixin Environmental Protection Co., Ltd. ga en detaljert introduksjon til den generelle situasjonen for prosjektet, inkludert prosjektets designplan, byggefremdrift, igangkjøring av utstyr og fremtidige driftsplaner.

Det er underforstått at prosjektet bruker avansert avfallsforbrenningsteknologi, som effektivt kan behandle husholdningsavfall i nærområdene og nå målene om ufarlighet, reduksjon og ressursutnyttelse. Samtidig er prosjektet også utstyrt med komplette miljøvernanlegg for å sikre at det ikke blir sekundær forurensning til miljøet under forbrenningsprosessen.

Fylkespartisekretæren uttrykte tilfredshet med fremdriften i prosjektet og roste den faglige kapasiteten og det tekniske nivået til Huixin Environmental Protection Co., Ltd. Han understreket at bygging av miljøvernanlegg er et viktig tiltak for å fremme byggingen av økologisk sivilisasjon og en viktig garanti for å bedre folks levebrød og velvære. I fremtiden vil vi fortsette å støtte bygging og utvikling av miljøvernprosjekter for å skape et mer levelig bomiljø for lokale innbyggere.

I tillegg stilte fylkespartisekretæren også konkrete krav til oppfølgingsarbeidet av prosjektet. Han krevde at prosjektentreprenøren strengt fulgte byggeplanen og tekniske standarder for å sikre kvaliteten og sikkerheten til prosjektet; samtidig er det nødvendig å styrke kommunikasjonen og koordineringen med relevante avdelinger og raskt løse problemer og vanskeligheter som oppstår i prosjektbygging.

Denne inspeksjonen ga ikke bare en sterk drivkraft til den jevne fremdriften av avfallsforbrenningsprosjektet, men la også et solid grunnlag for utviklingen av miljøvern. Jeg tror at under sterk ledelse av fylkespartiutvalget og fylkesstyret vil fylkets miljøvernsak fortsette å gjøre nye bragder og gjennombrudd.


  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy