Forretningsskalaen til den nasjonale miljøvernindustrien forventes å overstige 3 billioner i 2024

2024-04-17

Miljøvern er et vedvarende tema. Hvorfor fokuserer vi på miljøvernindustrien?


Hvorfor er miljøvern viktig?


For det første handler miljøvern om økologisk bærekraft. I møte med stadig mer alvorlige miljøproblemer, er beskyttelse av jordens økologiske balanse avgjørende for overlevelse og utvikling av fremtidige generasjoner. Miljøvern gjenspeiler samfunnsansvar. Etter hvert som samfunnets bevissthet om miljøvern øker, har det blitt en konsensus å delta i miljøverntiltak og danne en grønn utviklingsatmosfære.


  • 1. Nasjonalpolitisk orientert


Nasjonal politikk har gitt sterk støtte til miljøvernindustrien ved å kunngjøre en rekke retningslinjer og tiltak for å støtte utviklingen av miljøvernindustrien. Disse retningslinjene inkluderer skattetilskudd, skatteinsentiver, økonomisk støtte, etc., med sikte på å redusere driftskostnadene til miljøvernindustrien, forbedre markedskonkurranseevnen og fremme den raske utviklingen.


Spesielt fondstilskudd

Med særfondstilskudd menes midler tildelt av staten eller relevante avdelinger eller overordnede avdelinger med særskilte formål eller spesielle formål.


  • 2. Rurale strategien til miljøvernindustrien er i ferd med å dukke opp

1. januar 2015 ble den nasjonale politikken plutselig strengere. I år trådte den nye miljøvernloven, kjent som den "strengeste i historien", i kraft. Vedtakelsen og implementeringen av denne loven markerer en stor endring i Kinas miljøvernpolitikk og styrker den voksende skalaen til miljøvernindustrien, og blir en ny runde med trafikkblått havmarked.

Endringer i inntektsskalaen til Kinas miljøvernindustri fra 2016 til 2023

Nådde 2,7 billioner yuan i 2023

  • 3. Miljøvernmarkedet har brede fremtidsutsikter

Fremtidsutsiktene for miljøvernindustrien er svært brede og positive. Ettersom verden legger stadig større vekt på klimaendringer og miljøspørsmål, vil miljøvernindustrien innlede betydelige utviklingsmuligheter i mange aspekter. Det politiske nivået vil gi en sterk drivkraft. For å håndtere miljøproblemer vil regjeringer i forskjellige land innføre strengere miljøvernforskrifter og standarder, og dermed få bedrifter og enkeltpersoner til å ta mer hensyn til miljøvern og skape et gunstig miljø for utviklingen av miljøvernindustrien. I tillegg vil regjeringen øke investeringene i miljøvernindustrien, fremme forskning og utvikling og anvendelse av relaterte teknologier, og fremme industriell oppgradering.

I følge prognosen fra eksperter fra China Environment Network, Kinas inntektsdata fra miljøvernindustrien fra 2024 til 2029

4,8 billioner yuan i 2029

  • 4. Huixin Environmental Protections unike fordeler


01. Unik finansieringsmodell

Vedta prosjektfinansieringsmodellen og bruk de fremtidige inntektene til prosjektet som kilde til tilbakebetaling for å redusere selskapets gjeldsrisiko og tidlige økonomiske press mv.


02. Diversifisert kapitalordningsplan

Basert på prosjektets fremdrift og finansieringsbehov vil vi utvikle en detaljert finansieringsplan, inkludert finansieringsbeløp, finansieringsperiode, fleksible tilbakebetalingsmetoder, etc.


03. Samvirkebankutvelgelse og fordelsanalyse

1. Prioritet gis til store innenlandske forretningsbanker med godt omdømme, rik erfaring og profesjonelle team for samarbeid.

2. Den valgte banken bør ha fordeler som sterk finansiell styrke, lave finansieringskostnader og komplett servicenettverk for å sikre jevn fremdrift av prosjektfinansiering.

  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy